Home / Danh ngôn hay / Những câu danh ngôn cuộc sống hay và ý nghĩa

Những câu danh ngôn cuộc sống hay và ý nghĩa

Cuộc sống này thật kỳ diệu và tuyệt vời. Khi bạn đang đọc những dòng chữ này, điều đó có nghĩa là bạn đang có một cuộc sống tươi đẹp và tiện nghi hơn rất nhiều người. Hãy cùng đọc những câu danh ngôn cuộc sống hay để cùng chiêm nghiệm nhé!

danh ngon cuoc song
Những câu danh ngôn cuộc sống hay

We must laugh before we are happy, for fear we die before we laugh at all.

Chúng ta phải cười trước khi ta hạnh phúc, bởi nỗi sợ rằng ta sẽ chết trước khi ta kịp cười.

La Fontaine

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.

Tất cả những người đàn ông và phụ nữ thành công đều là những người mơ mộng. Họ mơ mộng về tương lai của họ, lý tưởng trên mọi phương diện, và rồi họ lao động mỗi ngày hướng về viễn cảnh xa xôi ấy, mục tiêu hay cái đích đó.

Brian Tracy

Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.

Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

John Adams

Plant a seed of friendship; reap a bouquet of happiness.

Gieo một hạt tình bạn; gặt một bó hạnh phúc.

Lois L. Kaufman

The happiness of society is the end of government.

Hạnh phúc của xã hội là kết thúc của sự cai trị.

John Adams

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

Mark Twain

It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.

Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

Khuyết danh

Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

John Adams

It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.

Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

Agnes Repplier

The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship divine in this?

Điều quan trọng nhất tôi có thể làm cho bạn là trở thành bạn của bạn. Tôi không có của cải để dâng tặng bạn. Nếu bạn biết tôi hạnh phúc khi yêu thương bạn, bạn sẽ không muốn thêm một phần thưởng nào khác. Chẳng phải vì thế mà tình bạn thiêng liêng đó sao?

Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.

Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.

Ralph Waldo Emerson

It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart.

Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Edward Bulwer Lytton

Put your future in good hands – your own.

Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.

Khuyết danh

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.

Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

Thomas Edison

I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.

Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

Steve Jobs

The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.

Bí ẩn của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.

Horace Walpole

Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life.

Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống.

James Francis Byrnes

Tình yêu của con người là nguồn hành động mạnh mẽ.

C. Henvetiuyt

Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian quá dài.

The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.

Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.

Erich Fromm

We are born crying, live complaining, and die disappointed.

Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.

Thomas Fuller

Variety’s the very spice of life, That gives it all its flavor.

Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Chính nó tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị.

William Cowper

Tôi không nghĩ rằng trên đời này lại có nỗi đau khổ nào hèn hạ hơn sự ghen tuông.

A.Phrăngxơ

Tình bạn là muối của cuộc sống.

Tục ngữ La Tinh

Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

Albert Schweitzer

The tragedy of life is what dies inside a man while he lives.

Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống.

Albert Schweitzer

The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

Henri Frederic Amiel

The fire which enlightens is the same fire which consumes.

Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu đốt.

Henri Frederic Amiel

Life’s enchanted cup sparkles near the brim.

Đời là cái chén nhiệm màu lấp lánh gần tới miệng.

Lord Byron

We cannot tell the precise moment when friendship is formed. As in filling a vessel drop by drop, there is at last a drop which makes it run over; so in a series of kindness there is at last one which makes the heart run over.

Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành. Cứ nhỏ từng giọt nước vào bồn, sẽ tới lúc có một giọt nước làm tràn bồn; như vậy trong một chuỗi những điều tốt lành, sẽ tới lúc có một điều làm trái tim chan chứa.

Samuel Johnson

Man becomes man only by his intelligence, but he is man only by his heart.

Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người.

Henri Frederic Amiel

There is no instinct like that of the heart.

Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.

Lord Byron

It’s really amazing when two strangers become the best of friends, but it’s really sad when the best of friends become two strangers.

Kì diệu thay khi hai người xa lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng buồn bã thay khi bạn bè thân thiết lại trở nên hai kẻ xa lạ

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

Khuyết danh

A good indignation brings out all one’s powers.

Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người.

Ralph Waldo Emerson

Try as you will, you cannot annihilate that eternal relic of the human heart, love.

Cứ thử đi, ngươi không thể hủy diệt di tích vĩnh hằng của trái tim con người, tình yêu.

Victor Hugo

A person is only complete when she has a true friend to understand her, to share all her passions and sorrows with, and to stand by her throughout her life.

Một người chỉ toàn vẹn khi có một người bạn chân thực có thể hiểu mình, chia sẻ mọi đam mê và buồn phiền và ủng hộ mình suốt cả cuộc đời.

Jennifer L

There are strings in the human heart that had better not be vibrated.

Có những sợi dây trong trái tim con người tốt nhất là không nên làm rung động.

Charles Dickens

The heart is forever inexperienced.

Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm

Henry David Thoreau

There is a wisdom of the head, and a wisdom of the heart.

Có sự thông thái của tâm tưởng, va có sự thông thái của con tim.

Charles Dickens

Sadness is always the legacy of the past; regrets are pains of the memory.

Nỗi buồn là di sản của quá khứ; sự nuối tiếc là nỗi đau của ký ức.

Khuyết danh

What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it.

Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ gì và bạn nhớ nó như thế nào.

Gabriel Garcia Marquez

Life lives, life dies. Life laughs, life cries. Life gives up and life tries. But life looks different through everyone’s eyes.

Đời sống, Đời chết. Đời cười, Đời khóc. Đời thử và Đời bỏ cuộc. Nhưng Đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người.

Khuyết danh

God gave us the gift of life; it is up to us to give ourselves the gift of living well.

Thượng đế cho chúng ta món quà cuộc sống; chính chúng ta phải cho mình món quà là sống nó.

Voltaire

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

  • danh ngôn cuôc sống (34)
  • những câu danh ngôn ý nghĩa (19)
  • những câu danh ngôn hay và ý nghĩa (16)

Check Also

Danh ngon hay ve tinh ban

Những câu danh ngôn – trích dẫn hay về tình bạn

Tình bạn là tình cảm thiêng liêng của con người trong xã hội. Ngoài tình …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *