Home / Mẫu văn bản / Mẫu giấy giới thiệu

Mẫu giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là mẫu giấy quan trọng, dành cho các văn phòng hành chính, công ty, xí nghiệp.  Bạn cần phải có một mẫu giấy giới thiệu đúng chuẩn thì công việc mới thuận lợi được. Van.edu.vn xin giới thiệu với các bạn mau giay gioi thieu chuẩn nhất.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …………………………………………………………..

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND số:……………………………………………………..Cấp ngày:…………………………Nơi cấp:………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Được cử đến: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị quý cơ quan hết sức giúp đỡ ông/bà ……………………………………………..hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị hết ngày…./……. /20………..

……..ngày…….tháng………năm 20….

 

Thủ trưởng đơn vị

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

  • giay gioi thieu (50)
  • mẫu giấy giới thiệu (40)

Check Also

mau don xin nghi viec

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc Đơn xin nghỉ việc là một thủ tục hành chính …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *