Home / Mẫu văn bản / Mẫu đơn xin ly hôn

Mẫu đơn xin ly hôn

Cuộc sống vợ chồng không phải bao giờ cũng xuôi chèo mát mái. Khi 2 người không tìm được tiếng nói chung, không có sự đồng điệu thì tất yếu sẽ dẫn đến sự chia ly. Nhưng, để tìm hiểu xem mẫu đơn xin ly hôn như thế nào cho đúng chuẩn lại là cả một vấn đề. Van.edu.vn xin giới thiệu với các bạn mẫu đơn xin ly hôn chuẩn nhất.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-oOo———
…………, ngày…. tháng ….. năm 20…….
ĐƠN XIN LY HÔN

 

Kính gửi: TOÀ ÁN NHÂN DÂN ………………………………………………………


Họ và tên người làm đơn:……………………………………………sinh năm:……..……………
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………….……….………….
Nơi làm việc: :………………………………………………………………………………….…….
Nơi đăng ký HKTT: …….………………………………………………………………….……….
Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………..………..
Họ và tên chồng (vợ): :………………………………………………sinh năm:………….…..…
Nghề nghiệp:………………….………………………………………….………………………….
Nơi làm việc:……..…………..………………………………………………..…………………….
Nơi đăng ký HKTT:……….……………………………………………………..………………….
Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………….…………………
Đăng ký kết hôn ngày:……..…../…..…../……..….
Nơi đăng ký kết hôn:…………………………………………………………………………………
Về tình cảm: (Vợ/chồng sống hạnh phúc đến khi nào phát sinh mâu thuẫn? Nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn? Lý do ly hôn?)……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….…………….……………
…………………………………………………………………….……………….…………………
…………………………………………………………………………..……………..…………….
……………………………………………………………………………………………………….
Về con chung: (Họ tên, ngày tháng năm sinh của từng con, sau ly hôn ai nuôi con? Đóng góp nuôi con như thế nào?)
………………..…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Về tài sản:
–         Tài sản chung của vợ chồng gồm những thứ gì? Nguyện vọng sau khi ly hôn? (Tự định giá giá trị tài sản)………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….…………….
– Tài sản riêng (nếu có) ghi rõ nguyện vọng về tài sản riêng nếu ly hôn (tự định giá giá trị tài sản):
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Về nhà ở: (Nhà tư nhân hay thuê của nhà nước, diện tích, nguyện vọng nhà ở sau ly hôn).
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ kèm theo:                                                                   …..,ngày…..tháng…..năm 20……
–  Đăng ký kết hôn (bản chính);                                                           Người làm đơn
–  Bản sao giấy khai sinh của các con (chứng thực);
–  Bản sao Sổ Hộ khẩu (chứng thực);
–  Bản saochứng minh thư (chứng thực);
– Giấy tờ về nhà đất, tài sản có giá trị khác (bản sao có chứng thực);

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

  • mau don ly hon viet tay (118)
  • mẫu đơn xin ly hôn viết tay (94)
  • don xin ly hon viet tay (94)
  • Mau Don Xin Ly Hon Viet Tay (90)
  • mẫu đơn li hôn (75)
  • mau don xin li hon (70)
  • don ly hon viet tay (57)
  • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn (48)
  • đơn xin ly hôn viết tay (47)
  • mẫu đơn xin li hôn (44)

Check Also

mau don xin nghi viec

Mẫu đơn xin nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc Đơn xin nghỉ việc là một thủ tục hành chính …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *