Home / Mẫu văn bản / Mẫu biên bản làm việc

Mẫu biên bản làm việc

Biên bản làm việc là văn bản không thể thiếu được trong mỗi buổi hợp, buổi meeting hay gặp gỡ giữa các đối tác công việc với nhau. Biên bản làm việc tóm tắt lại buổi hợp, cũng như quá trình làm việc giữa 2 bên, có thể coi là một phần nhật ký của cuộc họp. Sau này, khi cần đối soát lại điều gì, ta chỉ cần xem lại mẫu biên bản làm việc để nắm bắt được tình hình. Chúng tôi xin gửi đến các bạn mẫu biên bản làm việc chuẩn nhất hiện nay, được lưu hành rộng rãi.

mau bien ban lam viec

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————–

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

(v/v Thỏa thuận…………………..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20…., tại …………., Chúng tôi gồm có:

BÊN A                        :           …………………..………

Đại diện bởi    :           Ông ……………………………….   Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ             :           Số ……., phường……….….., quận…….……, thành phố ……………….

Mã số thuế      :           ……………………

BÊN B                        :

1.         Ông     :           ……………………………..

CMTND số     :           ……………………………..              Cấp ngày: …../………./20…..

Địa chỉ TT       :           …………..…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:             …………………………………………………………………………

2.         Ông     :           ……………………………..

CMTND số     :           ……………………………..              Cấp ngày: …../…../20…………

Địa chỉ TT       :           ………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:                        ……………………………………………………….………

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

Hai bên thống nhất các nội dung sau:

1………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………..……….……

………………………………………………………………………………….…..…………

2………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….……….….……

…………………………………………………………………………………….……..……

3…………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…….….……

………………………………………………………………………………….………..……

Hai Bên cùng thống nhất phương thức thanh toán kể trên và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện.

Biên bản làm việc thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

……………………..

Loading...

Từ khóa tìm kiếm:

  • bien ban lam viec (240)
  • MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC (237)
  • mẫu biên bản (32)
  • các mẫu biên bản (30)
  • mau văn bản (30)
  • bien ban hop xóm (13)
  • biên bản thỏa thuận (12)
  • mẫu biên bản làm việc giữa hai bên (11)
  • mau lam bien ban (10)

Check Also

mau giay moi

Mẫu giấy mời

Mẫu giấy mời Giấy mời là loại giấy cần thiết cho những buổi họp, buổi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *