Home / Đề thi / Đề thi thử Đại học môn Văn năm 2014 (trường chuyên Hà Tĩnh)

Đề thi thử Đại học môn Văn năm 2014 (trường chuyên Hà Tĩnh)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VĂN NĂM HỌC 2014 – 2015

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1 (2,0 điểm):
Anh/ chị hãy đọc văn bản và giải quyết các yêu cầu dưới đây:
Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng muốn cướp nước ta lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc ; ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm !
Kháng chiến thắng lợi muôn năm !”.
( Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, “Hồ Chí Minh toàn tập ”, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia , Hà Nội, 1995, tr. 480).
a. Trình bày ngắn gọn nội dung tư tưởng và những nét đặc sắc nghệ thuật nổi bật  của văn bản trên.
b. Đặt văn bản trên trong hệ thống các tác phẩm văn chính luận của Hồ Chí  Minh, qua đó khãy khái quát những nét chính trong phong cách văn chính luận của Người.

Câu 2 (3,0 điểm):
Bạn là ai? Bạn từ đâu tới? và Bạn sẽ đi về đâu?
Những câu hỏi ấy gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về lối sống của bản thân?

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3 a hoặc câu 3 b):
Câu 3 a. Theo chương trình chuẩn (5,0 điểm)
Trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia nhà văn Vũ Trọng Phụng viết: “Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm” (Ngữ văn 11, tập 2, Nxb Giáo Dục, 2007, tr. 124). Câu văn tư ởng chừng như ngược đời kia đã thâu tóm cả một thứ thế thái nhân tình được tạo ra bởi sự tàn nhẫn và dối trá.
Bằng việc phân tích các nhân vật trong đoạn trích, anh/ chị hãy làm sáng tỏ điều đó.

Câu 3 b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)
Cảm nhận của anh/ chị về hai đoạn thơ sau:
Ôi những cánh đồng quê chảy máu
Dây thép gai đâm nát trời chiều
Những đêm dài hành quân nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.
(Nguyễn Đình Thi, Đất nước, Ngữ văn 12 – Nâng cao, T1, Nxb Giáo dục, 2008, tr. 111)

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.
(Quang Dũng, Tây Tiến, Ngữ văn 12 – Nâng cao, T1, Nxb Giáo dục, 2008, tr. 69)

 

TẢI ĐÁP ÁN CỦA ĐỀ THI TẠI ĐÂY

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *